In ‘Zicht op drones, een nieuw era in de luchtvaart’ wordt het toekomstig perspectief van onbemande luchtvaart beschreven. Het boek bevat 18 bijdragen van verschillende deskundige auteurs en een nabeschouwing. De drone wordt geschetst als een nieuwe realiteit in de luchtvaart. Aandacht wordt gegeven aan de betekenis van de drone voor onze samenleving en de vele toepassingsmogelijkheden van de drone. Niet alleen wordt stilgestaan bij de voordelen, maar ook thema's als maatschappelijke acceptatie, integratie in het luchtruim, veiligheid en privacy en duurzaamheid komen in het boek ruimschoots aan bod. Meer informatie
NIEUW!!
Zicht op drones - een nieuw era in de luchtvaart