Zicht op drones - een nieuw era in de luchtvaart
Enkele citaten uit het boek Deel 1 Ik kijk vol bewondering naar de mensen in bedrijven die dromen over mooie maatschappelijke toepassingen en deze dromen nastreven. Het aangaan van nieuwe uitdagingen vraagt visie, lef, ondernemerschap maar ook verstand. Dit boek biedt inspiratie om na te denken over de toekomst. Durf te dromen. De groeiende vraag naar drones markeert een spannende mijlpaal in dit tijdperk van technologie. ‘De drone is nu al niet meer weg te denken - de mogelijkheden zijn eindeloos’. Het gaat er inmiddels niet meer om of deze nieuwe manier van mobiliseren er gaat komen, het gaat er vooral om wanneer! Drones zijn snel en kunnen van punt A naar B in een relatief korte tijd komen. Dit maakt ze een stuk efficiënter dan heel veel voertuigen. En ook hoe blijven we als Nederland en in Europees verband de concurrentie voor? We zijn geen eiland. Wereldwijd wordt ingezet op drones. China, Verenigde Staten, maar ook Afrika zetten fors in op dronegebruik. Het begrip betaalbaar circulair kan betekenis krijgen wanneer de overheid fondsen ter beschikking stelt om de ontwikkeling van de circulair te bouwen drone te ondersteunen. Kortom, drones bieden potentiële oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zeker als het gaat om slimme en duurzame onbemande en (steeds meer) autonome mobiliteit. Naar Deel 2
The Ocean of the Air unites all people’